Main Geografia Galeria Historia Literatura Forum

Zarys Dziejów
Rozmiar: 365 bajtów
Literatura
Rozmiar: 365 bajtów
Literatura
Wiersze
+Zarys dziejów
Iwanowice i dolina
Nasza twórczość
Folder
Rozmiar: 673 bajtów Wiadomości historyczne opracowane przez Adama Miskę na 700 lecie Iwanowic (241 stron).
Aby je zdobyć autor "przekopał się" przez wiele archiwów
Obecnie A.Miska opiekuje się Muzeum Regionalnym w Iwanowicach