Main Geografia Galeria Historia Literatura Forum

Wiersze
Rozmiar: 365 bajtów
Literatura
Rozmiar: 365 bajtów
Literatura
+Wiersze
Zarys dziejów
Iwanowice i dolina
Nasza twórczość
Folder
Rozmiar: 673 bajtów

Wszystkich Świętych


między grobów rzędami - idę
między wąskimi alejkami - idę
między bielą i czernią marmuru - idę
gdzie smutny głos aniołów chóru - idę
idę do twego białego grobu,
idę zmówić różaniec
idę prosić o twoje
wieczne odpoczywanie
idę zapalić lampkę na grobie
idę zapalić ją właśnie tobie
idę zrobić coś z tym ludzkim byciem
a krzyż nad mogiłą rozkłada ramiona
"ja jestem życiem"

Monika  

Niepodległość


Jesteś polakiem?
Więc czemu chowasz się za naszym orłem, znakiem
-I za flagą
Więc czemu chowasz się za Kościuszką
za Mickiewiczem
i za Moniuszką
za twymi ojcami co niegdyś Polskę budowali
Bo być Polakiem to nie wystarczy umieć, znać dziejów naszych teorię
Bo będąc Polakiem trzeba budować naszą historię

Monika  

1 XI 2010 11 XI 2010