Main Geografia Galeria Historia Literatura Film Forum

Historia
Rozmiar: 365 bajtów
Historia
Rozmiar: 365 bajtów
+Historia
Odnośniki
Rozmiar: 673 bajtów
  • Historia osadnictwa na terenie Iwanowic sięga zamierzchłych czasów.
    Znajdują się tu jedne z najstarszych w Polsce (Europie) obiekty archeologiczne.
  • Na jednym ze wzgórz pomiędzy Iwanowicami i Maszkowem istniało kiedyś (wiek VIII-X) grodzisko.
  • Pierwsza wzmianka w źródłach pisanych pochodzi z 1228 roku.
  • W 1293 roku zbudowany tu został pierwszy kościół i od tej daty przyjmuje się udokumentowaną historię Iwanowic.
  • Istniejący, trzeci z kolei powstał w roku 1745

Nie jestem historykiem, nie chcę też przywłaszczać sobie cudzej pracy.
Zamieszczam odnośniki do stron, na których umieszczone są informacje związane z historią Iwanowic.
Wydaje mi się, że artykuły są ciekawe !!!
Na razie nie jest ich zbyt wiele, mam nadzieję że w przyszłości to się poprawi.