Main Geografia Galeria Historia Literatura Film Forum

Filmy
Rozmiar: 365 bajtów
Filmy
Rozmiar: 365 bajtów
+Filmy
Rozmiar: 673 bajtów FILMY związane z Iwanowicami

1. Jasełka w Kościele Parafialnym - 01.2010
część 1  , część 2  , część 3

2. Misterium Męki Pańskiej w Szkole Podstawowej w Iwanowicach - 29.03.2010
wstęp  , część 1  , część 2  , część 3